9/17/2010

Transatlantik: postcards from the USA

Texas 
Oklahoma
New Mexico (Albuquerque, Santa Fe, Dulce, Macha)
 
Kansas (Kansas City)
Missouri (St. Louis)